Album: Bikini trên núi cao: lễ hội carnaval BoogelWoogel ở Sochi

Ở Sochi, tại khu nghỉ mát trượt tuyết &quot;Rosa Khutor&quot; đang diễn ra lễ hội trượt tuyết Carnaval BoogelWoogel.<br /> <br /> Định dạng của lễ hội năm nay — thế vận hội những điều lập dị và vui chơi giải trí. Trong4 ngày cạnh tranh &quot;Olympic&quot; đã diễn ra cuộc thi đấu của15 môn thể thao vui nhộn trong đó có hai phe không thể hòa giải gồm những người trượt tuyết và những người trượt ván trên tuyết (skiers và snowboarders).

Bikini trên núi cao: lễ hội carnaval BoogelWoogel ở Sochi

Cập nhật lần cuối 5 Tháng tư 2017
Những người tham gia lễ hội trượt tuyết Carnaval BoogelWoogel tại khu nghỉ mát trượt tuyết "Rosa Khutor" ở Sochi  
Những người tham gia lễ hội trượt tuyết Carnaval BoogelWoogel tại khu nghỉ mát trượt tuyết "Rosa Khutor" ở Sochi  
Những người tham gia lễ hội trượt tuyết Carnaval BoogelWoogel tại khu nghỉ mát trượt tuyết "Rosa Khutor" ở Sochi  
Những người tham gia lễ hội trượt tuyết Carnaval BoogelWoogel tại khu nghỉ mát trượt tuyết "Rosa Khutor" ở Sochi  
Những người tham gia lễ hội trượt tuyết Carnaval BoogelWoogel tại khu nghỉ mát trượt tuyết "Rosa Khutor" ở Sochi  
Những người tham gia lễ hội trượt tuyết Carnaval BoogelWoogel tại khu nghỉ mát trượt tuyết "Rosa Khutor" ở Sochi  
Những người tham gia lễ hội trượt tuyết Carnaval BoogelWoogel tại khu nghỉ mát trượt tuyết "Rosa Khutor" ở Sochi  
Những người tham gia lễ hội trượt tuyết Carnaval BoogelWoogel tại khu nghỉ mát trượt tuyết "Rosa Khutor" ở Sochi  
Những người tham gia lễ hội trượt tuyết Carnaval BoogelWoogel tại khu nghỉ mát trượt tuyết "Rosa Khutor" ở Sochi  
Những người tham gia lễ hội trượt tuyết Carnaval BoogelWoogel tại khu nghỉ mát trượt tuyết "Rosa Khutor" ở Sochi  
Những người tham gia lễ hội trượt tuyết Carnaval BoogelWoogel tại khu nghỉ mát trượt tuyết "Rosa Khutor" ở Sochi  
Những người tham gia lễ hội trượt tuyết Carnaval BoogelWoogel tại khu nghỉ mát trượt tuyết "Rosa Khutor" ở Sochi  
Những người tham gia lễ hội trượt tuyết Carnaval BoogelWoogel tại khu nghỉ mát trượt tuyết "Rosa Khutor" ở Sochi  
Những người tham gia lễ hội trượt tuyết Carnaval BoogelWoogel tại khu nghỉ mát trượt tuyết "Rosa Khutor" ở Sochi  
Những người tham gia lễ hội trượt tuyết Carnaval BoogelWoogel tại khu nghỉ mát trượt tuyết "Rosa Khutor" ở Sochi  
Những người tham gia lễ hội trượt tuyết Carnaval BoogelWoogel tại khu nghỉ mát trượt tuyết "Rosa Khutor" ở Sochi  
Những người tham gia lễ hội trượt tuyết Carnaval BoogelWoogel tại khu nghỉ mát trượt tuyết "Rosa Khutor" ở Sochi  
Những người tham gia lễ hội trượt tuyết Carnaval BoogelWoogel tại khu nghỉ mát trượt tuyết "Rosa Khutor" ở Sochi  
Những người tham gia lễ hội trượt tuyết Carnaval BoogelWoogel tại khu nghỉ mát trượt tuyết "Rosa Khutor" ở Sochi  
Đang tải thêm ảnh......
Đang tải thêm ảnh......
vinhtq
Ở Sochi, tại khu nghỉ mát trượt tuyết "Rosa Khutor" đang diễn ra lễ hội trượt tuyết Carnaval BoogelWoogel.

Định dạng của lễ hội năm nay — thế vận hội những điều lập dị và vui chơi giải trí. Trong4 ngày cạnh tranh "Olympic" đã diễn ra cuộc thi đấu của15 môn thể thao vui nhộn trong đó có hai phe không thể hòa giải gồm những người trượt tuyết và những người trượt ván trên tuyết (skiers và snowboarders).

Hành động

Chia sẻ trang