Máy ảnh: Apple iPhone 4S

Xem thêm các ảnh được chụp bởi máy ảnh Apple iPhone 4S

Apple iPhone 4S

Các thông số

  • Độ phân giải ống kính:8 Megapixels
  • Cỡ màn hình LCD:3.5"
  • Định dạng xuất:Built-in flash memory
  • Tổng số ảnh:10

Các ảnh được chụp bằng Apple iPhone 4S

Rán blinchiki  
47  
48  
61  
62  
63  
255  
260  
261  
262  
Đang tải thêm ảnh......
Đang tải thêm ảnh......

Chia sẻ trang