Катера подвозят продукты по Ладожскому озеру в блокадный Ленинград.
Nhấn lên ảnh để bắt đầu đánh dấu. Đã đánh dấu xong !

Cùng trong Album này

1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336
vinhtq
Катера подвозят продукты по Ладожскому озеру в блокадный Ленинград.
  1. Nu trần 1997 thích nội dung này.
  2. Nu trần 1997
    Nu trần 1997
    đây là nước nga à

Chia sẻ trang