Nhấn lên ảnh để bắt đầu đánh dấu. Đã đánh dấu xong !

Cùng trong Album này

1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671
 1. Hồng Nhung
  Hồng Nhung
  глупыш: đứa khờ khạo
  тянуть: kéo
  (с)мотать из чего? что? cuốn từ cái gì thành cái gì?
  забираться - забраться куда? chui vào đâu?
  накрываться чем? trùm, phủ bằng cái gì

Chia sẻ trang