Các thủy thủ Baltic tham gia tấn công vào Cung điện Mùa đông ở Petrograd vào tháng 10 năm 1917

Chia sẻ trang