Đội ngũ binh sĩ cách mạng với phương châm "Chủ nghĩa Cộng sản" diễu hành trên phố Nikolskaya ở Matxcơva. Năm 1917

Chia sẻ trang