Cuộc sống nhiều ý nghĩa khi mỗi chúng ta vẫn còn mẹ ở trên đời!

Nhấn để xem trực tiếp hoặc TẢI VỀ video dưới

Hình ảnh Trong Clip Hình ảnh Trong Clip Hình ảnh Trong Clip

Cùng trong Album này

Cuộc sống nhiều ý nghĩa khi mỗi chúng ta vẫn còn mẹ ở trên đời!
L
Lê Đức Khanh
Đôi khi chỉ một lời mắng chửi của chúng ta chưa hẳn đã làm mẹ vui và mỗi chúng ta hãy nên suy nghĩ yêu thương mẹ mình hơn nữa.

有时只是一个词来诅咒我的母亲做了不一定幸福,而我们每个人都应该请他的母亲以为爱更多。

Sometimes just a word to curse our mother did not necessarily happy, and each of us should please his mother thought love more.

Nguồn: https://www.facebook.com/me.too.winner

In the album COn yêu mẹ
  1. Nga ngố thích nội dung này.

Dãn cách tên bằng dấu phẩy(,).

Chia sẻ trang