Запуск ракеты Сатана, Тополь-М, Воевода, Стилет, С-300, Смерч, Точка-У, Искандер

Nhấn để xem trực tiếp hoặc TẢI VỀ video dưới

Hình ảnh Trong Clip Hình ảnh Trong Clip Hình ảnh Trong Clip

Cùng trong Album này

Запуск ракеты Сатана, Тополь-М, Воевода, Стилет, С-300, Смерч, Точка-У, Искандер

Dãn cách tên bằng dấu phẩy(,).

Chia sẻ trang