Chương trình ca nhạc đặc biệt đón Năm mới 2017 Kênh 1, Nga

Chương trình ca nhạc đặc biệt đón Năm mới 2017 Kênh 1, Nga