Sĩ quan nhà nghề. Kẻ phản quốc trở về [Phim hành động, hình sự, 2014]

Sĩ quan nhà nghề. Kẻ phản quốc trở về [Phim hành động, hình sự, 2014]