Điểm thưởng dành cho Danngoc

 1. 30
  Thưởng vào: 11 Tháng bảy 2016

  300 đánh giá tốt về bài của bạn

  Chúc mừng bạn đã nhận 30 điểm thành tích cho 300 đánh giá tốt về bài của bạn

 2. 10
  Thưởng vào: 24 Tháng sáu 2016

  200 bài viết !

  10 điểm thành tích xứng đáng dành tặng cho 200 bài viết của bạn trên diễn đàn. Chúc mừng bạn :)

 3. 10
  Thưởng vào: 29 Tháng mười một 2015

  100 đánh giá tốt về bài của bạn

  Chúc mừng bạn đã nhận 10 điểm thành tích cho 100 đánh giá tốt về bài của bạn!

 4. 5
  Thưởng vào: 3 Tháng mười một 2015

  100 bài viết!

  5 điểm thành tích xứng đáng dành tặng cho 100 bài viết của bạn trên diễn đàn. Chúc mừng bạn :)

 5. 3
  Thưởng vào: 14 Tháng mười 2015

  30 bài viết !

  3 điểm thành tích dành tặng 30 bài đầu tiên của bạn trên diễn đàn.

 6. 1
  Thưởng vào: 14 Tháng mười 2015

  Ai đó thích bài viết của bạn

  1 điểm cho bài viết được thích đầu tiên của bạn.

 7. 1
  Thưởng vào: 14 Tháng mười 2015

  Bài viết đầu tiên

  1 điểm cho bài viết đầu tiên của bạn !