Dmitri Tran's Recent Activity

  1. Dmitri Tran đã đăng chủ đề mới.

    Phim Liên Xô sụp đổ | Tập 1: Những rạn nứt tiềm ẩn | Phim tài liệu chính luận

    Xin có vài lời trước khi bắt đầu 8 tập bộ phim “Liên Xô sụp đổ”. Đây là tác phẩm điện ảnh chính luận được xây dựng công phu, có tính...

    Diễn đàn: Phim tài liệu

    12 Tháng mười 2018 lúc 19:06