Dmitri Tran's Recent Activity

  1. Dmitri Tran đã đăng chủ đề mới.

    Phim Georgy Zhukov – Một Nguyên soái kiệt xuất, Một Số phận bi hùng. Tập 1

    Hôm nay ta bắt đầu Tập 1 bộ phim truyện về Zhukov. Georgy Zhukov – Một Nguyên soái kiệt xuất, Một Số phận bi hùng | Tập 1 Để nắm bắt...

    Diễn đàn: Phim hành động

    12 Tháng một 2018 lúc 19:55