Dmitri Tran's Recent Activity

  1. Dmitri Tran đã đăng chủ đề mới.

    Phim Georgy Zhukov – Một Nguyên soái kiệt xuất, Một số phận bi hùng | Tập 9

    Tập 9 cho thấy những biến động trong nội bộ Ban lãnh đạo Liên Xô sau khi Stalin qua đời. Khác với một vài bạn có ý đề cao Beria, tôi thì...

    Diễn đàn: Phim hành động

    17 Tháng ba 2018 lúc 20:32