Điểm thưởng dành cho Huyên Nguyễn

 1. 20
  Thưởng vào: 19 Tháng mười hai 2017

  500 bài viết!

  20 điểm thành tích xứng đáng dành tặng cho 500 bài viết của bạn trên diễn đàn. Chúc mừng bạn :)

 2. 10
  Thưởng vào: 6 Tháng bảy 2017

  200 bài viết !

  10 điểm thành tích xứng đáng dành tặng cho 200 bài viết của bạn trên diễn đàn. Chúc mừng bạn :)

 3. 5
  Thưởng vào: 13 Tháng năm 2017

  100 bài viết!

  5 điểm thành tích xứng đáng dành tặng cho 100 bài viết của bạn trên diễn đàn. Chúc mừng bạn :)

 4. 3
  Thưởng vào: 7 Tháng tư 2017

  30 bài viết !

  3 điểm thành tích dành tặng 30 bài đầu tiên của bạn trên diễn đàn.

 5. 1
  Thưởng vào: 20 Tháng ba 2017

  Ai đó thích bài viết của bạn

  1 điểm cho bài viết được thích đầu tiên của bạn.

 6. 1
  Thưởng vào: 20 Tháng ba 2017

  Bài viết đầu tiên

  1 điểm cho bài viết đầu tiên của bạn !