natomedia's Recent Activity

  1. natomedia đã thích bài viết của Danngoc trong chủ đề Phim Thế Chiến thứ I - Hội Lịch sử QS Nga - tập 1.

    Kinh tế Nga đang phát triển với nền công nghiệp tăng trưởng nhanh chóng mặt. Về tốc độ gia tăng sản lượng công nghiệp,...

    18 Tháng tám 2018 lúc 07:23