Điểm thưởng dành cho natomedia

 1. 3
  Thưởng vào: 14 Tháng mười 2015

  30 bài viết !

  3 điểm thành tích dành tặng 30 bài đầu tiên của bạn trên diễn đàn.

 2. 1
  Thưởng vào: 14 Tháng mười 2015

  Ai đó thích bài viết của bạn

  1 điểm cho bài viết được thích đầu tiên của bạn.

 3. 1
  Thưởng vào: 8 Tháng một 2015

  Bài viết đầu tiên

  1 điểm cho bài viết đầu tiên của bạn !