Điểm thưởng dành cho vinhtq

 1. 10
  Thưởng vào: 14 Tháng mười 2015

  100 đánh giá tốt về bài của bạn

  Chúc mừng bạn đã nhận 10 điểm thành tích cho 100 đánh giá tốt về bài của bạn!

 2. 30
  Thưởng vào: 14 Tháng mười 2015

  300 đánh giá tốt về bài của bạn

  Chúc mừng bạn đã nhận 30 điểm thành tích cho 300 đánh giá tốt về bài của bạn

 3. 45
  Thưởng vào: 14 Tháng mười 2015

  1000 đánh giá tốt về bài của bạn

  Chúc mừng bạn đã nhận 45 điểm thành tích cho 1000 đánh giá tốt về bài của bạn!

 4. 10
  Thưởng vào: 14 Tháng mười 2015

  200 bài viết !

  10 điểm thành tích xứng đáng dành tặng cho 200 bài viết của bạn trên diễn đàn. Chúc mừng bạn :)

 5. 20
  Thưởng vào: 14 Tháng mười 2015

  500 bài viết!

  20 điểm thành tích xứng đáng dành tặng cho 500 bài viết của bạn trên diễn đàn. Chúc mừng bạn :)

 6. 35
  Thưởng vào: 14 Tháng mười 2015

  1000 bài viết!

  35 điểm thành tích xứng đáng dành tặng cho 1000 bài viết của bạn trên diễn đàn. Chúc mừng bạn :)

 7. 75
  Thưởng vào: 14 Tháng mười 2015

  Cống hiến vì tiếng Nga #2

  Một cống hiến quên mình, bạn đã nhận được 1500 lượt thích và 75 điểm thành tích xứng đáng dành cho bạn :)

 8. 20
  Thưởng vào: 1 Tháng mười hai 2014

  Thành viên năng nổ

  Một con số không thể tưởng, bạn đã đạt được 1000 bài viết, 20 điểm thành tích xứng đáng dành tặng cho bạn.!

 9. 50
  Thưởng vào: 1 Tháng mười hai 2014

  Cống hiến vì tiếng Nga

  Một cống hiến quên mình, bạn đã nhận được 1000 lượt thích và 50 điểm thành tích xứng đáng dành cho bạn :)

 10. 40
  Thưởng vào: 28 Tháng mười 2014

  Tiếng Nga trong tôi!

  Chúc mừng bạn chạm mốc 750 lượt thích, cộng đồng hân hạnh trao tạng bạn 40 điểm thành tích.

 11. 30
  Thưởng vào: 2 Tháng bảy 2014

  Tôi yêu tiếng Nga!

  Bài viết bạn đạt được 500 lượt thích, 30 điểm thành tích sẽ dành tặng cho bạn. Chúc bạn vui vẻ :)

 12. 20
  Thưởng vào: 4 Tháng năm 2014

  Bài viết xuất sắc

  Bạn đã nhận được 250 lượt thích, và 20 điểm thành tích xứng đáng dành tặng bạn :)

 13. 5
  Thưởng vào: 16 Tháng tư 2014

  100 bài viết!

  5 điểm thành tích xứng đáng dành tặng cho 100 bài viết của bạn trên diễn đàn. Chúc mừng bạn :)

 14. 15
  Thưởng vào: 11 Tháng tư 2014

  Đóng góp tích cực!

  Bài viết của bạn đã thu hút được 100 lượt thích, chúng tôi hân hạnh tặng bạn 15 điểm thành tích. Chúc bạn có những phút giây vui vẻ tại diễn đàn.

 15. 10
  Thưởng vào: 7 Tháng tư 2014

  Bài viết chất lượng

  Bạn đã nhận được 30 lượt thích, chúng tôi trân trọng trao tăng bạn 10 điểm thành tích cho việc này :)

 16. 3
  Thưởng vào: 24 Tháng ba 2014

  30 bài viết !

  3 điểm thành tích dành tặng 30 bài đầu tiên của bạn trên diễn đàn.

 17. 1
  Thưởng vào: 17 Tháng ba 2014

  Ai đó thích bài viết của bạn

  1 điểm cho bài viết được thích đầu tiên của bạn.

 18. 1
  Thưởng vào: 27 Tháng hai 2013

  Bài viết đầu tiên

  1 điểm cho bài viết đầu tiên của bạn !