127 живых диалогов и самые важные глаголы для общения 2017-04-30

Dành cho các bạn trình độ A2-B1

  1. Hồng Nhung
    Cuốn sách là sự tổng hợp các tình huống giao tiếp với các mẫu hội thoại tự nhiên được sử dụng thường xuyên trong cuộc sống. 127 đoạn hội thoại với các bài tập luyện nói tình huống.

    Chú ý: Đây là bản rời. Mỗi 1 file là 1 bài học. Hình ảnh scan chưa được đẹp, nhưng nội dung bài học vẫn nguyên giá trị. 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg
    Fong thích nội dung này.