Tài liệu luyện nói – giao tiếp

Tài liệu luyện nói – giao tiếp tiếng Nga

Tài nguyên chọn lọc

 1. Поговорим? Пособие по разговорной практике. Продвинутый этап
  Настоящее пособие предназначено для иностранцев, изучающих русский язык на продвинутом этапе обучени - thực hiện bởi vinhtq
  Cập nhật: 1 Tháng tư 2018
 2. Говорим по-русски без переводчика
  Sách dành cho những người đã biết tiếng Nga, nhằm phát triển các kỹ năng giao tiếp. - thực hiện bởi Hồng Nhung
  Cập nhật: 18 Tháng sáu 2015
 3. РУССКАЯ РЕЧЬ-ИНТЕНСИВНО
  Комплекс «Русская речь — интенсивно» создан для ускоренного обучения русскому языку - thực hiện bởi maidunglhp
  Cập nhật: 27 Tháng mười 2018
 4. 127 живых диалогов и самые важные глаголы для общения
  Dành cho các bạn trình độ A2-B1 - thực hiện bởi Hồng Nhung
  Cập nhật: 30 Tháng tư 2017
 5. Артикуляция звуков в графическом изображении
  Sách về khẩu hình miệng, có cả âm cứng âm mềm - thực hiện bởi Dracula
  Cập nhật: 9 Tháng mười hai 2015
 1. maidunglhp

  РУССКАЯ РЕЧЬ-ИНТЕНСИВНО 2018-10-27

  Комплекс «Русская речь — интенсивно» создан для ускоренного обучения русскому языку
  0/5, 0 đánh giá
  Lượt tải:
  18
  Cập nhật:
  27 Tháng mười 2018
 2. vinhtq

  Поговорим? Пособие по разговорной практике. Продвинутый этап 2018-04-01

  Настоящее пособие предназначено для иностранцев, изучающих русский язык на продвинутом этапе обучени
  5/5, 1 rating
  Lượt tải:
  71
  Cập nhật:
  1 Tháng tư 2018
 3. Hồng Nhung
  0/5, 0 đánh giá
  Lượt tải:
  1
  Cập nhật:
  30 Tháng tư 2017
 4. Dracula
  0/5, 0 đánh giá
  Lượt tải:
  80
  Cập nhật:
  9 Tháng mười hai 2015
 5. Hồng Nhung

  ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО! 2015-07-27

  Giáo trình học nói, đối thoại với những chủ đề gần gũi trong cuộc sống
  0/5, 0 đánh giá
  Lượt tải:
  445
  Cập nhật:
  27 Tháng bảy 2015
 6. Hồng Nhung

  Говорим по-русски без переводчика 1

  Sách dành cho những người đã biết tiếng Nga, nhằm phát triển các kỹ năng giao tiếp.
  5/5, 1 rating
  Lượt tải:
  317
  Cập nhật:
  18 Tháng sáu 2015