Дорога в Россию 1 + Аудио - Элементарный уровень 1.0

Đường tới nước Nga 1 kèm audio - Sách học tiếng Nga trình độ vỡ lòng

Thẻ đánh dấu:
 1. vinhtq
  Tác giả:
  В. Е. Антонова, М. М. Нахабина, А. А. Толстых
  Xuất bản:
  ЦМО МГУ, Златоуст, 2009-2010
  Số trang:
  343
  Giáo trình được biên soạn bởi các giảng viên giàu kinh nghiệm từ trung tâm giáo dục quốc tế Đại học Lômônôxốp - Mátxcơva. Sách là phần một của khóa học căn bản tiếng Nga cho người lớn để học chuyên ngành nâng cao. Sách bao gồm các phần học giao tiếp (nói và viết) phù hợp với các tiêu chuẩn giảng dạy của Liên Bang Nga dành cho công dân nước ngoài. Học xong cuốn дорога в Россию 1 các bạn sẽ nắm bắt được tiếng Nga ở mức độ cơ bản nhất, đủ để thực hiện các hoạt động giao tiếp cần thiết trong cuộc sống, và thậm chí có thể làm bài kiểm tra trình độ căn bản tiếng Nga theo hệ thống giáo dục Nga.
  Doroga v Rossiyu 1.jpg
  Этот учебник написан опытными преподавателями из Центра международного образования Московского университета. Он представляет собой первую часть базового курса / элементарный курс русского языка для взрослых учащихся различных форм обучения. Курс обучает общению (в устной и письменной формах)в соответствии с требованиями Государственного стандарта Российской Федерации по русскому языку для граждан зарубежных стран. С помощью курса "Дорога в Россию" Вы овладеете языком на допороговом уровне / уровне выживания,а также успешно сдадите тест базового / элементарного уровня Российской государственной системы тестирования.

Recent Reviews

 1. Ẩn danh
  Ẩn danh
  5/5,
  Phiên bản: 1.0
  xopouuo
 2. t
  tran van suu
  2/5,
  Phiên bản: 1.0
  sách hơi mờ, bạn có bản PDF nào rõ hơn không>
 3. Thanh Dung
  Thanh Dung
  5/5,
  Phiên bản: 1.0
  Rất đầy đủ
 4. Ẩn danh
  Ẩn danh
  5/5,
  Phiên bản: 1.0
  Khá là đầy đủ tất cả thông tin