Дорога в Россию 3 часть 2 + Аудио - Первый уровень 3.2

Đường tới nước Nga 3 tập 2 kèm audio - Sách học tiếng Nga trình độ Một

 1. vinhtq
  Tác giả:
  В. Е. Антонова, М. М. Нахабина, А. А. Толстых
  Xuất bản:
  ЦМО МГУ, Златоуст, 2013
  Số trang:
  182
  Giáo trình được biên soạn bởi các giảng viên giàu kinh nghiệm từ trung tâm giáo dục quốc tế Đại học Lômônôxốp - Mátxcơva. Sách là phần một của khóa học căn bản tiếng Nga cho người lớn để học chuyên ngành nâng cao. Sách bao gồm các phần học giao tiếp (nói và viết) phù hợp với các tiêu chuẩn giảng dạy của Liên Bang Nga dành cho công dân nước ngoài. Học xong cuốn дорога в Россию 1 các bạn sẽ nắm bắt được tiếng Nga ở mức độ cơ bản nhất, đủ để thực hiện các hoạt động giao tiếp cần thiết trong cuộc sống,và chuẩn bị kiểm tra trình độ I tiếng Nga
  dtnn32.jpg

  Год выпуска: 2013 г.
  Автор: В. Е. Антонова, М. М. Нахабина, А. А. Толстых
  Категория: Русский язык как иностранный
  Издатель: ЦМО МГУ, Златоуст
  Язык курса: Русский
  Формат: PDF
  Качество: Отсканированные страницы
  Кол-во страниц: 200, 184
  ISBN: 978-5-86547-5040, 978-5-86547-522-4
  Описание: Этот учебник написан опытными преподавателями из Центра международного образования Московского университета. Он представляет собой первую часть базового курса русского языка для взрослых учащихся различных форм обучения. Курс обучает общению (в устной и письменной формах)в соответствии с требованиями Государственного стандарта Российской Федерации по русскому языку для граждан зарубежных стран. С помощью курса "Дорога в Россию" Вы овладеете языком, а так же подготовитесь к тесту первого уровня Российской государственной системы тестирования.Третья часть готовит к тесту I сертификационного уровня (В1)