Ebook Tiếng Nga cho mọi người: Phần 1 - V. G. Koxtomarova 2017-04-24

Ebook Tiếng Nga cho mọi người: Phần 1 - V. G. Koxtomarova

 1. vinhtq
  Tác giả:
  V. G. Koxtomarova
  Xuất bản:
  NXB Hà Nội
  Số trang:
  132
  Ebook Tiếng Nga cho mọi người nhằm mục đích dạy cho người học nói về các chủ đề sinh hoạt và văn hóa, đọc được các bài khó ở mức độ khó, trung bình, có từ điển và tạo ra khả năng tự hoàn thiện ngôn ngữ. Sách gồm 2 phần. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 ebook sau đây 16 bài học đầu tiên.

Recent Reviews

 1. Trần Hồng Anh Tuấn
  Trần Hồng Anh Tuấn
  5/5,
  Phiên bản: 2017-04-24
  Xin cảm ơn, thật là hữu ích !!!
 2. p
  phantuananh2510
  5/5,
  Phiên bản: 2017-04-24
  hay