Ebook Tiếng Nga cho mọi người: Phần 2 - V. G. Koxtomarova 2017-04-24

Ebook Tiếng Nga cho mọi người: Phần 2 - V. G. Koxtomarova

 1. vinhtq
  Tác giả:
  V. G. Koxtomarova
  Xuất bản:
  NXB Hà Nội
  Số trang:
  157
  Mời các bạn cùng tham khảo Ebook Tiếng Nga cho mọi người: Phần 2 sau đây, gồm nội dung bài 17 đến bài 39. Cuốn sách là tài liệu học tập, tham khảo hữu ích cho những ai đang học và muốn tìm hiểu về ngôn ngữ Nga.