Giáo trình 57 bài đọc tiếng Nga (III) 1

Giáo trình đọc tiếng Nga III - ĐH Khoa học xã hội và nhân văn

 1. vinhtq
  Tác giả:
  ĐH Khoa học xã hội và nhân văn
  Xuất bản:
  NXB ĐH Khoa học xã hội và nhân văn
  Số trang:
  245
  Các loại hoạt động lời nói, mà phải vdadet tất cả mọi người nghiên cứu một ngôn ngữ nước ngoài.Tiếng Nga được dạy theo các chương trình sau:Khoá tiếng Nga dự bị dành cho sinh viên sẽ theo học các trường đại học tại Liên bang Nga.

Recent Reviews

 1. t
  trantuanmpgu
  5/5,
  Phiên bản: 1
  hữu ích