Изучаем виды глагола 2017-04-08

Ý nghĩa của thể động từ ở các câu khẳng định, phủ định, mệnh lệnh, câu hỏi

 1. t
  than thoi
  5/5,
  Phiên bản: 2017-04-08
  xopowo
 2. leanhtuan16987
  leanhtuan16987
  5/5,
  Phiên bản: 2017-04-08
  cuốn sách về động từ rất hay