Окно в Россию. Часть 1. Учебник (+ CD) 1

Sách học tiếng Nga nâng cao trình độ B2, C1 "Cửa sổ nhìn ra nước Nga" Phần 1 - 192 trang

 1. vinhtq
  Tác giả:
  Л. Скороходов
  Xuất bản:
  Златоуст, март 2009
  Số trang:
  192
  Sách học tiếng Nga nâng cao trình độ B2, C1 "Cửa sổ nhìn ra nước Nga" Phần 1 - gồm 192 trang
  OknoVRossiyu00001.jpg

  Mã chèn diễn đàn :
  OknoVRossiyu00013.jpg