ПОГОВОРИМ О ТОМ О СЁМ 1

Tài liệu giúp phát triển kỹ năng nói trong các tình huống giao tiếp hàng ngày.

 1. Hồng Nhung
  Tác giả:
  Е.К. Нурмухамбетов
  Xuất bản:
  Minsk, 2007
  Số trang:
  163
  Screen Shot 2015-02-02 at 13.47.01.png
  Bao gồm những đoạn hội thoại giao tiếp, các bài văn rất gần gũi trong các tình huống giao tiếp hàng ngày. Sau mỗi bài hội thoại đều có những bài tập củng cố kiến thức từ vựng-ngữ pháp thường dùng trong giao tiếp.
  Cuốn sách này dành cho sinh viên, thạc sĩ, nghiên cưu sinh học dự bị và sinh viên năm 1.
  Có 8 bài học tương ứng với 8 chủ đề và mục sinh viên cười:
  1. Моя семья и я
  2. Общежитие
  3. Давай пообедаем
  4. В магазине
  5. Если я заболею
  6. Город
  7. Позвони мне, позвони
  8. Экскурсия

Recent Reviews

 1. d
  ducanh.hvhq
  5/5,
  Phiên bản: 1
  good