Sách Ngữ Pháp Tiếng Nga - Vũ Đình Vị - P2 Cú pháp 2

Ngữ Pháp Tiếng Nga- Vũ Đình Vị, Phần 2: Cú pháp, 111 Trang

 1. vinhtq
  Tác giả:
  Vũ Đình Vị
  Xuất bản:
  NXB Đại Học Quốc Gia 2003
  Số trang:
  111
  Sách chuyên ngữ pháp tiếng Nga của PGS.TS VŨ ĐÌNH VỊ
  Phần 2: Cú pháp Синтаксис
  vudinhvi2.png
  Google thích nội dung này.

Recent Reviews

 1. Ẩn danh
  Ẩn danh
  5/5,
  Phiên bản: 2
  Trên cả tuyệt vời :D
 2. V
  Vi-rút
  5/5,
  Phiên bản: 2
  tuyệt vời!