Tài nguyên của Hồng Nhung

 1. Hồng Nhung
  0/5, 0 đánh giá
  Lượt tải:
  1
  Cập nhật:
  30 Tháng tư 2017
 2. Hồng Nhung
  5/5, 1 rating
  Lượt tải:
  56
  Cập nhật:
  23 Tháng tư 2017
 3. Hồng Nhung

  Изучаем виды глагола 2017-04-08

  Ý nghĩa của thể động từ ở các câu khẳng định, phủ định, mệnh lệnh, câu hỏi
  5/5, 1 rating
  Lượt tải:
  63
  Cập nhật:
  8 Tháng tư 2017
 4. Hồng Nhung
  0/5, 0 đánh giá
  Lượt tải:
  2
  Cập nhật:
  19 Tháng ba 2017
 5. Hồng Nhung
  0/5, 0 đánh giá
  Lượt tải:
  106
  Cập nhật:
  28 Tháng tám 2016
 6. Hồng Nhung

  129 Câu biến đổi tương đương 2016-07-20

  Bài tập biến đổi câu tổng hợp các loại
  1/5, 1 rating
  Lượt tải:
  279
  Cập nhật:
  20 Tháng bảy 2016
 7. Hồng Nhung

  ЧИСТОПИСАНИЕ 2016-07-12

  Hướng dẫn cách viết chữ tiếng Nga
  1/5, 1 rating
  Lượt tải:
  91
  Cập nhật:
  12 Tháng bảy 2016
 8. Hồng Nhung

  Từ điển từ đồng nghĩa tiếng Nga 2016-06-07

  Cuốn từ điển đồng nghĩa chứa 11 000 nhóm từ đồng nghĩa
  0/5, 0 đánh giá
  Lượt tải:
  213
  Cập nhật:
  7 Tháng sáu 2016
 9. Hồng Nhung

  Kịch bản chi tiết cuộc thi "ШАГ ЗА ШАГОМ В РОССИЮ" 1

  Đây là kịch bản chi tiết về cuộc thi tìm hiểu nước Nga dành cho sinh viên nước ngoài học tiếng Nga
  0/5, 0 đánh giá
  Lượt tải:
  26
  Cập nhật:
  26 Tháng tư 2016
 10. Hồng Nhung

  РУССКИЕ ПАДЕЖИ 1

  Tài liệu tổng hợp cách dùng phổ biến nhất các cách cho người đã học qua trình độ cơ bản
  5/5, 1 rating
  Lượt tải:
  168
  Cập nhật:
  26 Tháng hai 2016
 11. Hồng Nhung
  0/5, 0 đánh giá
  Lượt tải:
  49
  Cập nhật:
  25 Tháng một 2016
 12. Hồng Nhung

  Страноведение России. Учебно-методическое пособие 2016-01-15

  Sách đất nước học dành cho sinh viên nước ngoài trước khi vào học đại học
  0/5, 0 đánh giá
  Lượt tải:
  73
  Cập nhật:
  15 Tháng một 2016
 13. Hồng Nhung
  0/5, 0 đánh giá
  Lượt tải:
  139
  Cập nhật:
  15 Tháng một 2016
 14. Hồng Nhung

  Тесты по русской фонетике 1

  Tài liệu kiểm tra ngữ âm tiếng Nga như tiếng nước ngoài.
  0/5, 0 đánh giá
  Lượt tải:
  129
  Cập nhật:
  28 Tháng mười hai 2015
 15. Hồng Nhung

  Интонация в практике русской диалогической речи (+ CD) 2015-10-29

  Tài liệu gồm 16 bài hội thoại liên quan tới các chủ đề giao tiếp đời thường.
  0/5, 0 đánh giá
  Lượt tải:
  256
  Cập nhật:
  29 Tháng mười 2015