Tài nguyên của Hồng Nhung

 1. Hồng Nhung

  Русский язык как иностранный (Практический интенсивный курс) 2018-03-02

  Sách giáo khoa kèm MP3 dành cho sinh viên, học sinh mới bắt đầu học tiếng Nga
  5/5, 1 rating
  Lượt tải:
  80
  Cập nhật:
  2 Tháng ba 2018
 2. Hồng Nhung

  Русские числительные 1

  Tổng hợp toàn bộ về số từ trong tiếng Nga
  0/5, 0 đánh giá
  Lượt tải:
  50
  Cập nhật:
  2 Tháng hai 2018
 3. Hồng Nhung
  0/5, 0 đánh giá
  Lượt tải:
  1
  Cập nhật:
  30 Tháng tư 2017
 4. Hồng Nhung
  5/5, 1 rating
  Lượt tải:
  83
  Cập nhật:
  23 Tháng tư 2017
 5. Hồng Nhung

  Изучаем виды глагола 2017-04-08

  Ý nghĩa của thể động từ ở các câu khẳng định, phủ định, mệnh lệnh, câu hỏi
  5/5, 2 đánh giá
  Lượt tải:
  91
  Cập nhật:
  8 Tháng tư 2017
 6. Hồng Nhung
  0/5, 0 đánh giá
  Lượt tải:
  3
  Cập nhật:
  19 Tháng ba 2017
 7. Hồng Nhung
  0/5, 0 đánh giá
  Lượt tải:
  122
  Cập nhật:
  28 Tháng tám 2016
 8. Hồng Nhung

  129 Câu biến đổi tương đương 2016-07-20

  Bài tập biến đổi câu tổng hợp các loại
  1/5, 1 rating
  Lượt tải:
  323
  Cập nhật:
  20 Tháng bảy 2016
 9. Hồng Nhung

  ЧИСТОПИСАНИЕ 2016-07-12

  Hướng dẫn cách viết chữ tiếng Nga
  1/5, 1 rating
  Lượt tải:
  106
  Cập nhật:
  12 Tháng bảy 2016
 10. Hồng Nhung

  Từ điển từ đồng nghĩa tiếng Nga 2016-06-07

  Cuốn từ điển đồng nghĩa chứa 11 000 nhóm từ đồng nghĩa
  5/5, 2 đánh giá
  Lượt tải:
  246
  Cập nhật:
  7 Tháng sáu 2016
 11. Hồng Nhung

  Kịch bản chi tiết cuộc thi "ШАГ ЗА ШАГОМ В РОССИЮ" 1

  Đây là kịch bản chi tiết về cuộc thi tìm hiểu nước Nga dành cho sinh viên nước ngoài học tiếng Nga
  0/5, 0 đánh giá
  Lượt tải:
  28
  Cập nhật:
  26 Tháng tư 2016
 12. Hồng Nhung

  РУССКИЕ ПАДЕЖИ 1

  Tài liệu tổng hợp cách dùng phổ biến nhất các cách cho người đã học qua trình độ cơ bản
  5/5, 1 rating
  Lượt tải:
  194
  Cập nhật:
  26 Tháng hai 2016
 13. Hồng Nhung
  0/5, 0 đánh giá
  Lượt tải:
  54
  Cập nhật:
  25 Tháng một 2016
 14. Hồng Nhung

  Страноведение России. Учебно-методическое пособие 2016-01-15

  Sách đất nước học dành cho sinh viên nước ngoài trước khi vào học đại học
  0/5, 0 đánh giá
  Lượt tải:
  85
  Cập nhật:
  15 Tháng một 2016
 15. Hồng Nhung
  0/5, 0 đánh giá
  Lượt tải:
  161
  Cập nhật:
  15 Tháng một 2016