Tài nguyên của Su khoi

  1. Su khoi

    bài tập TRKI-1 2016-06-10

    cho những bạn mới học tiếng Nga
    0/5, 0 đánh giá
    Lượt tải:
    146
    Cập nhật:
    10 Tháng sáu 2016
  2. Su khoi

    Тренировочные тесты по русскому языку как иностранному (II сертификационый уровень) 2016-06-10

    đây là cuốn sách có các dạng bài tập ngữ pháp khá hay, bộ sách này gồm 3 cuốn, đây là tập II
    0/5, 0 đánh giá
    Lượt tải:
    107
    Cập nhật:
    10 Tháng sáu 2016
  3. Su khoi
    0/5, 0 đánh giá
    Lượt tải:
    152
    Cập nhật:
    10 Tháng sáu 2016