Android Từ điển ABBYY Lingvo chia cách tiếng Nga 3.3.0.2

Từ điển Nga-Anh cho Android kèm chia cách, chia thì ABBYY Lingvo Dictionaries

 1. vinhtq
  Từ điển Nga-Anh kèm chia cách, chia thì ABBYY Lingvo Dictionaries

  Đây là chương trình từ điển chia cách tiếng Nga cho điện thoại Android đã bao gồm bản quyền, các bạn vui lòng chọn chức năng chấp nhận nguồn vô danh (Unknown Source) khi cài đặt.

  Sau khi cài đặt, các bạn kết nối mạng bình thường, tải bộ từ điển Essential Ru>En (38830 từ) về là xong.

  unnamed.png
  nguyenvandinhpdt thích nội dung này.

Cập nhật gần đây

 1. Cập nhật liên kết tải

Recent Reviews

 1. Ẩn danh
  Ẩn danh
  5/5,
  Phiên bản: 3.3.0.2
  từ điển tiếng Nga hay cho anroid