Тесты, тесты, тесты... II сертификационный уровень 2015-02-06

Sách luyện thi tiếng Nga trình độ II kỹ năng đọc hiểu và ngữ pháp

 1. vinhtq
  Tác giả:
  Т. И. Капитонова [и др.]
  Xuất bản:
  Санкт-Петербург: Златоуст, 2010
  Số trang:
  152
  Тесты, тесты, тесты... II сертификационный уровень пособие для подготовки к сертификационному экзамену по лексике и грамматике /
  Т. И. Капитонова [и др.]. — 4-е изд. — Санкт-Петербург: Златоуст, 2010. — 152 с. — ISBN 978-5-86547-447-0.
  Test001.jpg
  Bìa sách

  Test002.jpg

  Giới thiệu sách

  Test004.jpg
  Danh mục sách

  Test064.jpg
  Bài tập trong sách

  Test150.jpg

  Đáp án bài tập cuối sách