Phim Biên giới quốc gia | Phim 5: "Năm Bốn mươi mốt. Tập 2 | Phim lịch sử chiến tranh

Dmitri Tran

Quản lý cấp 2
Thành viên BQT
Супер-Модератор
Hitler ra lệnh đột kích và chọc thủng tuyến biên giới phía Tây Liên Xô trong vòng 30 phút. Là những người chống trả lực lượng chủ lực của phát xít, tuy không có Hồng quân thường trực hỗ trợ, các chiến sĩ biên phòng LX đã chặn quân phát xít vài ngày, có nơi kéo dài cả tuần lễ, góp phần để hậu phương có thời gian chuẩn bị cho chiến tranh.
Lệnh cấp trên "Không được bắn" ở đây cũng gần như mệnh lệnh "Không được bắn trước" khi các chiến sĩ hải quân của ta bảo vệ Gạc Ma. Sự hy sinh của những chiến sĩ phải đối mặt với quân thù trong những hoàn cảnh đó là tấm gương yêu nước cao cả nhất của lòng yêu nước. Chỉ tiếc VN ta không làm những bộ phim lịch sử chiến tranh loại như "Biên giới quốc gia" để tưởng nhớ sự hy sinh cao cả đó, để thế hệ mai sau mãi lưu truyền, và cái quan trọng nhất: Để những sự kiện kỷ niệm của dân tộc (như 40 năm bảo vệ biên giới phía Bắc lần này) là những dịp để toàn dân đoàn kết, cùng hình thành Hệ tư tưởng quốc gia - đó là cốt lõi đoàn kết toàn dân cùng xây dựng tương lai của đất nước.

Chúc các bạn nghỉ cuối tuần vui vẻ với tập 2 Phim thứ 5 của "Biên giới quốc gia"

 
Top