Cuộc chiến vì mátxcova

Hero nguyen

Thành viên thường
Dear anh Dmitry Tran
Cảm ơn anh đã làm những bộ phim tuyệt vời về thế chiến thứ 2, nhất nhà phim của Nga quá xuất sắc.
Hùng tìm mà không thấy phim Cuộc chiến vì Mátxcova ( phim bảo vệ Moskva) a có thể giúp hùng đáng trọn bộ hoặc có thể gửi cho hùng không? Cảm ơn anh nhiều
Nguyễn Xuân hùng
 
Top