Phim Đi trên lưỡi dao T 8 phim tình báo chiến tranh Nga sub Việt

masha90

Quản lý cấp 1
Модератор
Наш Друг
Phim tài liệu về Anh hùng Liên Xô N.I. Kuznetsov (sĩ quan Đức Paul Siebert trong bộ phim “Đi trên lưỡi dao”). Phim tài liệu này cho thấy bộ phim “Đi trên lưỡi dao” được thực hiện trung thành với sự thật lịch sử:

 
Top