Phim Lính biệt kích. Kết thúc chiến tranh (Phim chiến tranh, hành động Nga). Giới thiệu

danko

Thành viên thường
Tôi thấy phim Nga-Xô viết gần gủi với người Việt. Lĩnh vực nhạy cảm về giới tính trên phim nga cũng như tâm lý người Việt, trong sáng, lành mạnh
 
Top