Решение о ликвидации (4К) серии 1 и 2 (боевик, драма, реж. Александр Аравин, 2018 г.)

natomedia

Thành viên thường
Bộ phim về chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Chesnia - Shamil Basayev trong cuộc chiến Chesnia lần 2.
Xem phim này mới thấy Nga đã áp dụng các hệ thống tác chiến điện tử như Vitebsk, President S. bởi thế nên không có Cheschen và Afghanishtan 2.0. Stinger cũng bó tay.
Sau này dân tình mới biết qua cuộc chiến Syria. Thật tiếc tại cuộc chiến Gruzia thì Nga quá chủ quan và chưa trang bị những đồ chơi này nhiều phương án tác chiến lạc hậu nên cũng bị hạ một số máy bay.
Để săn được tên này mất mát cũng không ít. Bác nào có thời gian thì dịch cho mọi người cùng thưởng thức.
 
Top