Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước

No comments have been found at this time

Details

28 Tháng tư 2015 lúc 22:01
Đăng bởi vinhtq
Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015).
40 Летие со дня освобождения Южного Вьетнама и Воссоединения страны 30.04.1975 - 30.04.2015

http://www.mguvla.net/tin-tuc-su-kien/su-kien/271.html

Это видео сделано курсантами МГУ ими. адм. Г.И. Невельского. Video được thực hiện bởi các thiếu sinh quân trường ĐH Hàng hải quốc gia Liên bang Nga, tp.Vladivostok.
0     0     2,063
Top