Tuần hành ngày 1 tháng 5 Moskva - Первомайское шествие профсоюзов на Красной площади

No comments have been found at this time

Details

1 Tháng năm 2015 lúc 16:05
Đăng bởi vinhtq
Прямая трансляция с Красной площади, где проходит первомайское шествие московских профсоюзов.


Moskva đang tổ chức tuần hành ngày 1 tháng 5 tôn vinh những người lao động...
0     0     2,083
Top