VLOG Số 15:Tuyết rơi tháng 4.Mùa xuân nước nga chưa thèm về.

No comments have been found at this time

Details

20 Tháng tư 2017 lúc 19:44
Đăng bởi russiavietnamTV
VLOG Số 15:Tuyết rơi tháng 4,Mùa xuân nước nga chưa thèm về.
[Cuộc Sống Nước Nga]

Facebook của tôi :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.facebook.com/bocongmoscow
-----------------------------------------------------------------------------------------

fan page Russia- Việt nam _TV :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://www.facebook.com/russiavietnamTV/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
0     0     1,977
Top