Vlog số 29 :Có Gì Trên Phố Cổ Arbat vào 12h Đêm-Dấu Chân Việt Trên Đất Nga..

No comments have been found at this time

Details

17 Tháng bảy 2017 lúc 19:19
Đăng bởi russiavietnamTV
[Cuộc Sống Nước Nga]

Vlog số 29 :Có Gì Trên Phố Cổ Arbat vào 12h Đêm-Dấu Chân Việt Trên Đất Nga..

Facebook của tôi :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.facebook.com/bocongmoscow
-----------------------------------------------------------------------------------------

fan page RUSSIAVIETNAMTV :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://www.facebook.com/russiavietnamtv/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
0     0     2,141
Top