Điểm thưởng dành cho Đeo Kính

 1. 5

  100 bài viết!

  5 điểm thành tích xứng đáng dành tặng cho 100 bài viết của bạn trên diễn đàn. Chúc mừng bạn :)
 2. 10

  Bài viết chất lượng

  Bạn đã nhận được 30 lượt thích, chúng tôi trân trọng trao tăng bạn 10 điểm thành tích cho việc này :)
 3. 3

  30 bài viết !

  3 điểm thành tích dành tặng 30 bài đầu tiên của bạn trên diễn đàn.
 4. 1

  Ai đó thích bài viết của bạn

  1 điểm cho bài viết được thích đầu tiên của bạn.
 5. 1

  Bài viết đầu tiên

  1 điểm cho bài viết đầu tiên của bạn !
Top