Erich Von Manstein

Sinh nhật
24 Tháng một 1988 (Tuổi: 36)
Địa chỉ
Cụm tập đoàn quân phương nam
Gender
Male

Các danh hiệu

  1. 1

    Ai đó thích bài viết của bạn

    1 điểm cho bài viết được thích đầu tiên của bạn.
  2. 1

    Bài viết đầu tiên

    1 điểm cho bài viết đầu tiên của bạn !
Top