tungkaka smile

Sinh nhật
10 Tháng mười 1992 (Tuổi: 27)
Địa chỉ
Thanh Hóa
Gender
Male

Các danh hiệu

  1. 1

    Ai đó thích bài viết của bạn

    1 điểm cho bài viết được thích đầu tiên của bạn.
  2. 1

    Bài viết đầu tiên

    1 điểm cho bài viết đầu tiên của bạn !
Top