chuyên ngành

  1. Lê Huỳnh Đức

    Читаем тексты по специальности, выпуск 8 Право - Đọc đoạn văn theo chuyên ngành, quyển 8 - Luật PDF

    Một cuốn sách đặc biệt giá trị đối với các bạn học chuyên ngành luật, cuốn sách này giới thiệu cho bạn những nội dung cơ bản nhất để nghiên cứu khối ngành, những khái niệm đầu tiên, thường sẽ tiếp tục được học trong môn Lý luận nhà nước và pháp luật. Mỗi bài khóa đều có cấu trúc cần lưu ý, các...
Top