дорога в россию

 1. vinhtq

  Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Bài học Mát-xcơ-va không chỉ là một thành phố, mà là cả thế giới

  Москва не город, а целый мир
 2. Елена Ивановна

  Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Bài học Дорога в Россию - Конкурс

 3. Елена Ивановна

  Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Bài học Дорога в Россию - Татьянин день

 4. Елена Ивановна

  Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Bài học Дорога в Россию - Татьянин + Сергей = Любовь

 5. Елена Ивановна

  Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Bài học Дорога в Россию - 2005 год - 250 лет МГУ

 6. vinhtq

  Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Bài học Дорога в Россию - Полилоги

  1 - Послушайте диалог и скажите, что сделал Джон Мур в среду. Куда он позвонил и зачем ? 2- 3- 4- 5- 6- 7-
 7. vinhtq

  Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Bài học Дорога в Россию - Прилетать в Москву

  Bài này các bạn sẽ được làm quen với các mẫu đàm thoại qua điện thoại về đón bạn ở sân bay, đặt phòng nghỉ, ăn nhà hàng và đi tham quan Saint.
 8. Natalia Aleksandrovna

  Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Bài học Дорога в Россию - Антон Павлович Чехов (1860-1904)

 9. Zoya Petrovna

  Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Bài học Дорога в Россию - Ворота города - Вокзал

 10. Zoya Petrovna

  Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Bài học Дорога в Россию - Случай из жизни Посиделкина

 11. Елена Ивановна

  Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Bài học Дорога в Россию - Московский Кремль

  Моско́вский Кре́мль — кремль, древнейшая часть Москвы, главный общественно-политический и историко-художественный комплекс города, официальная резиденция президента Российской Федерации.:57.jpg:
 12. Natalia Aleksandrovna

  Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Bài học Дорога в Россию - Как попасть в театр без билета

 13. Natalia Aleksandrovna

  Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Bài học Дорога в Россию - Новая Квартира

 14. Natalia Aleksandrovna

  Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Bài học Дорога в Россию - Читаем газеты и журналы

 15. Natalia Aleksandrovna

  Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Bài học Дорога в Россию - Василий Макарович Шукшин

 16. Natalia Aleksandrovna

  Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Bài học Дорога в Россию - Экзамен (Рассказ Шукшина)

 17. Natalia Aleksandrovna

  Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Bài học Дорога в Россию - Зову Тебя Россиею

  Общие сведения о России Государственное устройство России Из истории России Население России. Языки Природа России Полезные ископаемые Реки, озёра, моря
 18. Zoya Petrovna

  Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Bài học Дорога в Россию - Что такое "Бабушка"

 19. vinhtq

  Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Bài học Дорога в Россию - Объявления - Cáo thị

  Bài này ta sẽ nghe và cùng làm quen với các thông báo, cáo thị, quảng cáo hay gặp nhé các bạn :) 1. Kính thưa quý khách, xin vui lòng mang theo hành lý của mình khi rời tàu. 2. Quý khách qua đường lưu ý, vui lòng quan sát bên trái, sau đó là bên phải khi băng sang đường. 3. Kính thưa quý...
 20. Елена Ивановна

  Diễn đàn tiếng Nga cho mọi người Bài học Дорога в Россию - Павел Петрович Бажов

Top