Resources

Top resources

Tiếng Nga - Русский язык vinhtq
Giáo trình học tiếng Nga Русский язык (Московкин Л.В.) dành cho khoa dự bị
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
159
Updated
РУССКИЕ ПАДЕЖИ Hồng Nhung
Tài liệu tổng hợp cách dùng phổ biến nhất các cách cho người đã học qua trình độ cơ bản
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
205
Updated
Русский язык: 5 элементов. CD Уровень А1 (элементарный) S
Русский язык: 5 элементов А1 Аудиоприложение к учебному пособию по русскому языку для иностранцев
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
5
Updated
Русский язык: 5 элементов. Учебник Уровень А1 (элементарный) S
Русский язык: 5 элементов А1 Учебное пособие по русскому языку для иностранцев
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
4
Updated
Наше время 2-ая часть. I сертификационный уровень Ngọc Trần
Наше время. Учебное пособие по русскому языку для иностранцев.
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
108
Updated
Đọc Tiếng Nga 1+2+3 (NXB Đại Học Quốc Gia 2008) vinhtq
Đọc Tiếng Nga 1+2+3 (NXB Đại Học Quốc Gia 2008) - Trương Văn Vỹ, Trọn Bộ 3 Tập
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
276
Updated
Страноведение России. Учебно-методическое пособие Hồng Nhung
Sách đất nước học dành cho sinh viên nước ngoài trước khi vào học đại học
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
91
Updated
Тесты, тесты, тесты... I сертификационный уровень vinhtq
Sách luyện thi tiếng Nga trình độ I kỹ năng đọc hiểu và ngữ pháp
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
225
Updated
Từ điển Nga Việt ABBYY Lingvo x6 vinhtq
5.00 star(s) 2 ratings
Downloads
941
Updated
Приморье - Вьетнам: Мост дружбы vinhtq
Sách "Viễn Đông, LB Nga - Việt Nga: nhịp cầu hữu nghị"
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
33
Updated
Тесты по русской фонетике Hồng Nhung
Tài liệu kiểm tra ngữ âm tiếng Nga như tiếng nước ngoài.
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
152
Updated
Наше время. I сертификационный уровень Ngọc Trần
Наше время. Учебное пособие по русскому языку для иностранцев.
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
124
Updated
Слушаем живую русскую речь vinhtq
Слушаем живую русскую речь: Пособие по аудированию для иностранцев, изучающих русский язык
4.00 star(s) 3 ratings
Downloads
303
Updated
Top