Resources

Top resources

Английский – с пеленок, а также французский, немецкий, испанский vinhtq
Sách song ngữ từ vựng tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
3
Updated
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
5
Updated
Как сказать «нет» - Людмила Ольхова vinhtq
Как сказать «нет» - Выражение отрицания в русском языке
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
4
Updated
Vladimir - 2 vinhtq
Vladimir - 2 2015-11-20
Владимир-2, Интенсивный курс русского языка для среднего уровня.
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
43
Updated
Сто тысяч миль по морям и судьбам vinhtq
Sách "Trăm nghìn dặm khơi" do thầy Leonid Lysenko viết, là một hồi ký ghi lại hành trình đi biển.
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
26
Updated
Интонация в практике русской диалогической речи (+ CD) Hồng Nhung
Tài liệu gồm 16 bài hội thoại liên quan tới các chủ đề giao tiếp đời thường.
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
328
Updated
Slovoed Deluxe - Từ điển chuyên ngành Nga-Anh vinhtq
Từ điển chuyên ngành Nga-Anh có chia cách tiếng Nga dành cho điện thoại Android
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
6
Updated
Русский язык в упражнениях Hồng Nhung
Sách bài ngữ ngữ pháp tiếng Nga dành cho người bắt đầu học
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
272
Updated
ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО! Hồng Nhung
Giáo trình học nói, đối thoại với những chủ đề gần gũi trong cuộc sống
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
451
Updated
Говорим по-русски без переводчика Hồng Nhung
Sách dành cho những người đã biết tiếng Nga, nhằm phát triển các kỹ năng giao tiếp.
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
326
Updated
Шаг за шагом - к совершенству II vinhtq
Giáo trình luyện thi tiếng Nga trình độ II, bao gồm bài test ngữ pháp, đọc, nghe, nói, viết.
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
10
Updated
РУССКИЙ ЭКЗАМЕН - ТУРИЗМ 1 Hồng Nhung
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
166
Updated
Синтаксис: практическое пособие по русскому языку как иностранному. Hồng Nhung
Tài liệu hệ thống hóa các kiến thức ngữ pháp tiếng Nga cơ bản dành cho trình độ B1
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
264
Updated
Top