Sách chuyên ngành khác bằng tiếng Nga

Sách chuyên ngành khác bằng tiếng Nga
Giới thiệu những nội dung quan trọng nhất đối với sinh viên luật, các từ khóa, động từ cần thiết
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
54
Updated
Курс Микроэкономики Учебник
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
29
Updated
Từ điển thuật ngữ kinh tế Nga-Việt-Anh (TS. Lưu Hòa Bình)
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
106
Updated
Trích đoạn kinh tế trong sách xã hội - dự bị Madi
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
16
Updated
Тематическая разработка для студентов нефтяных специальностей продвигнутого этапа обучения Hồng Nhung
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
59
Updated
РУССКИЙ ЭКЗАМЕН - ТУРИЗМ 1 Hồng Nhung
Cẩm nang luyện thi cho ngành du lịch
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
179
Updated
РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ГОСТИНИЦ И РЕСТОРАНОВ (+ 2CD) Hồng Nhung
Tài liệu dành cho các nhân viên phục vụ tại các nhà hàng, khách sạn có đón và phục vụ khách người
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
83
Updated
ХИМИЯ. ШКОЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ СПРАВОЧНИК Hồng Nhung
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
97
Updated
Русский язык как иностранный. Русский язык будущему инженеру tienld
Sách dành cho những người học kỹ thuật có trình độ tiềng Nga trung bình (B1).
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
177
Updated
Моя первая 1000 английских слов. Техника запоминания tienld
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
83
Updated
Вопросы обработки радиолокационных сигналов.-Слока В.К.,Советское радио,1970 tienld
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
30
Updated
Top