Resources by Hồng Nhung

Тесты по русской фонетике Hồng Nhung
Tài liệu kiểm tra ngữ âm tiếng Nga như tiếng nước ngoài.
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
173
Updated
Интонация в практике русской диалогической речи (+ CD) Hồng Nhung
Tài liệu gồm 16 bài hội thoại liên quan tới các chủ đề giao tiếp đời thường.
3.00 star(s) 1 ratings
Downloads
396
Updated
Русский язык в упражнениях Hồng Nhung
Sách bài ngữ ngữ pháp tiếng Nga dành cho người bắt đầu học
4.00 star(s) 2 ratings
Downloads
315
Updated
ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО! Hồng Nhung
Giáo trình học nói, đối thoại với những chủ đề gần gũi trong cuộc sống
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
488
Updated
Говорим по-русски без переводчика Hồng Nhung
Sách dành cho những người đã biết tiếng Nga, nhằm phát triển các kỹ năng giao tiếp.
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
362
Updated
РУССКИЙ ЭКЗАМЕН - ТУРИЗМ 1 Hồng Nhung
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
179
Updated
Синтаксис: практическое пособие по русскому языку как иностранному. Hồng Nhung
Tài liệu hệ thống hóa các kiến thức ngữ pháp tiếng Nga cơ bản dành cho trình độ B1
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
289
Updated
СПРАВОЧНИК-ТРЕНИНГ ПО РУССКИМ ГЛАГОЛАМ ДВИЖЕНИЯ Hồng Nhung
5.00 star(s) 1 ratings
Downloads
206
Updated
ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ Hồng Nhung
Sách thực hành nói, dành cho người nước ngoài nghiên cứu tiếng Nga
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
202
Updated
ЖИЛИ - БЫЛИ (+CD) Hồng Nhung
Gồm 3 cuốn (2 sách giáo khoa, 1 sách bài tập) dành cho những người bắt đầu học và mới học tiếng Nga.
3.00 star(s) 1 ratings
Downloads
422
Updated
СЛУШАТЬ, СЛЫШАТЬ (+CD) Hồng Nhung
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
603
Updated
РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ГОСТИНИЦ И РЕСТОРАНОВ (+ 2CD) Hồng Nhung
Tài liệu dành cho các nhân viên phục vụ tại các nhà hàng, khách sạn có đón và phục vụ khách người
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
83
Updated
В РОССИЮ С ЛЮБОВЬЮ Hồng Nhung
Sách dành cho người đã qua trình độ nhập môn
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
202
Updated
Аудиокурсы "Учимся правильно и грамотно говорить по-русски" Hồng Nhung
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
35
Updated
Академия речевого этикета Hồng Nhung
Phần mềm học các nghi thức lời nói tiếng Nga theo tình huống
0.00 star(s) 0 ratings
Downloads
16
Updated
Top