Kết quả tìm kiếm

  1. Đặng Huy Hoàng

    Лексические трудности при изучении русского языка(Розанова С.П., Шустикова Т.В.) - Лексические трудности при изучении русского языка(Розанова С.П., Шустикова Т.В.)

    sách nói về khó khăn trong từ vựng khi học tiếng Nga ví dụ: cách phân biệt trong việc dùng động từ như пользоваться,использовать,применять. Sách cực kỳ hữu ích cho những ai đang nghiên cứu tiếng Nga,đặc biệt là các bạn nào thi HSG Quốc Gia
Top